Registrace

Za účelem ověření vašeho účtu vám zašleme e-mail.
K přihlášení do Coingi.com budete používat své uživatelské jméno
Zvolte silné heslo, které není snadné odhadnout.
Decentralizované servery
Běžíme na plně decentralizované ifrastruktuře rozmístěné po celém světě v několika na sobě nezávislých kopií.
Nezávislost na mocenských vládách
Díky rozmístění po celém světě nejsme závislí na mocenském vlivu jednotlivého státu.
Plně automatizovaný systém
Celé Coingi běží plně v automatickém režimu. Všechny akce jsou realizovány okamžitě.
Navržen pro vysokou zátěž
Vše bylo pečlivě navrženo pro zvládnutí velkého množství požadavků z jakékoli části světa. Výkon celé inftastruktury můžeme díky paralelnímu zpracování do nekonečna navyšovat.